Wręczenie dyplomów doktorskich i immatrykulacja doktorantów

14 grudnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu) odbyła się uroczystość immatrykulacji nowych doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN) oraz wręczenia dyplomów doktorom wypromowanym w 2022 roku w Instytutach współtworzących PSD IPAN.

Do grona doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zostało uroczyście przyjętych 30 osób, które w roku 2022 wygrały otwarte, międzynarodowe konkursy na te stanowiska.

Dyplomy doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych z rąk Dyrektora ICHB PAN, prof. Marka Figlerowicza, oraz prof. Adama Kraszewskiego, otrzymało 9 osób: 

 • Dr Magdalena Dąbrowska – wyróżnienie
 • Dr Aneta Dyczkowska
 • Dr Paweł Głodowicz (obrona w grudniu 2021)
 • Dr Małgorzata Grabowska – wyróżnienie
 • Dr Julita Gumna – wyróżnienie
 • Dr Anna Kotowska-Zimmer – wyróżnienie
 • Dr Marta Nolka-Szaszner – wyróżnienie
 • Dr Marta Orlicka-Płocka – wyróżnienie
 • Dr Małgorzata Zawadzka  – wyróżnienie

Dyplomy doktorskie w dyscyplinie nauk medycznych z rąk Dyrektora IGC PAN, prof. Michała Witta, oraz prof. Marka Świtońskiego, otrzymało 3 osoby:

 • Dr Marta Kazimierska – wyróżnienie
 • Dr Michał Walczak – wyróżnienie
 • Dr Joanna Janiszewska – wyróżnienie

Dyplomy doktorskie w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo z rąk Dyrektora IGR PAN, prof. Pawła Krajewskiego, oraz prof. Łukasza Stępnia, otrzymały 2 osoby:

 • Dr Pradeep Matam
 • Dr Dariusz Marek Kruszka

Podczas ceremonii nowo wypromowani doktorzy złożyli przysięgę doktorską, a nowo przyjęci doktoranci – ślubowanie doktorantów.

Jednym z punktów programu było wręczenie nagrody laureatce konkursu na logo PSD IPAN – mgr. inż. Adriannie Czapiewskiej.

W uroczystości uczestniczyli: Prezes Oddziału PAN w Poznaniu – prof. dr hab. Marek Świtoński,  dyrektorzy Instytutów tworzących PSD IPAN: prof. Marek Figlerowicz (ICHB PAN), prof. Andrzej Jagodziński (ID PAN), prof. Paweł Krajewski (IGR PAN), prof. Zbigniew Trybuła (IFM PAN), prof. Michał Witt (IGC PAN), a także kierownictwo i koordyntorzy PSD IPAN, promotorzy młodych doktorów oraz członkowie ich rodzin.

Skip to content