Wręczenie dyplomów doktorskich i immatrykulacja doktorantów

10 grudnia w Instytucie Chemii Bioorganicznej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich oraz immatrykulacji nowych doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Dyplomy doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych z rąk Dyrektora Instytutu, prof. Marka Figlerowicza, oraz Przewodniczącego Rady Naukowej ICHB PAN, prof. Andrzeja Legockiego, otrzymało 5 osób:

  • w dyscyplinie nauk chemicznych:  

Dr Paweł Czerniawski (z wyróżnieniem) 
Dr Agnieszka Mickiewicz-Piotrowska
Dr Karolina Zielińska (z wyróżnieniem)

  • w dyscyplinie nauk biologicznych:

Dr Barbara Szutkowska (z wyróżnieniem)
Dr Kalina Wiatr (z wyróżnieniem)

Podczas ceremonii nowo wypromowani doktorzy złożyli przysięgę doktorską.

W drugiej części do grona doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zostało uroczyście przyjętych 28 osób, które w latach 2020–2021 wygrały otwarte, międzynarodowe konkursy na te stanowiska.

W uroczystości uczestniczyli: Prezes Oddziału PAN w Poznaniu – prof. dr hab. Marek Świtoński, Dziekan Wydziału III PAN – prof. dr hab. Roman Micnas, dyrektorzy instytutów tworzących PSD IPAN oraz kierownictwo PSD IPAN.

Skip to content