Wybory do Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnej Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, mając na uwadze treść postanowień Statutu ICHB  PAN, przeprowadzono wybory do Rady Naukowej na kadencję 2023–2026. W skład Rady weszły następujące osoby:

  1. z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w ICHB PAN w pełnym wymiarze czasu pracy: prof. dr hab. Paweł Bednarek, dr hab. Mariola Dutkiewicz, dr hab. Maciej Figiel, dr hab. Agnieszka Fiszer, dr hab. Kamilla Grzywacz, dr hab. Paulina Jackowiak, prof. dr hab. Michał Jasiński, prof. dr hab. Elżbieta Kierzek, dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek, dr hab. Anna Pasternak, prof. dr hab. Piotr Kozłowski, dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, dr hab. Krzysztof Kurowski, dr hab. Magdalena Łuczak, dr hab. Marta Olejniczak, dr hab. Katarzyna Rolle, dr hab. Miłosz Ruszkowski, dr hab. Michał Sobkowski, prof. dr hab. Marta Szachniuk, prof. dr hab. Eliza Wyszko;

  2. członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej ICHB PAN przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: prof. dr hab. Jacek Błażewicz, prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, prof. dr hab. Marek Figlerowicz (wchodzi w skład Rady także jako Dyrektor ICHB PAN), prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, dr hab. Maria Magdalena Konarska, prof. dr hab. Andrzej Legocki, prof. dr hab. Jan Węglarz;

  3. specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, niezatrudnione w ICHB PAN lub zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy: prof. dr hab. Jan Barciszewski (emerytowany profesor ICHB PAN), prof. dr hab. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW), prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii UW), prof. dr hab. Józef Dulak (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), prof. dr hab. Tomasz Gośliński (Wydział Farmaceutyczny UMP), prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (IGC PAN), prof. dr hab. Jacek Jemielity (CeNT UW), prof. dr hab. Ryszard Kierzek (ICHB PAN, niepełny etat w ICHB PAN), prof. dr hab. Izabela Makałowska (Wydział Biologii UAM), prof. dr hab. Piotr Młynarz (Wydział Chemii PWr), prof. dr hab. Barbara Nawrot (CBMiM PAN), prof. dr hab. Adam Szewczyk (Instutut Nenckiego PAN), dr hab. Szymon Świeżewski (IBB PAN), prof. dr hab. Joanna Wietrzyk (IITD PAN), prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz (IBB PAN);

  4. wybrani przedstawiciele pracowników innych niż określeni w pkt a, zatrudnieni w ICHB PAN w pełnym wymiarze czasu pracy: dr Joanna Banasiak, dr Julia Misiorek;

  5. wybrany przedstawiciel doktorantów: mgr Anastasiia Satyr;

  6. dyrektor ICHB PAN i jego zastępca ds. naukowych: prof. dr hab. Marek Figlerowicz (wchodzi w skład Rady także jako członek Akademii), dr hab. Luiza Handschuh.
Skip to content