Wykład prof. Matthiasa Henze

Zapraszamy na wykład pt. „Riboregulation: Biology, Mechanisms and Scope”, który poprowadzi prof. dr hab. Matthias Hentze (EMBL Heidelberg, Niemcy).

Wykład odbędzie się w j.angielskim, w piątek 24 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w auli Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (Noskowskiego 12/14, wejście od ul. Wieniawskiego).

Prof. Matthias Hentze jest lekarzem. Przez wiele lat jego badania koncentrowały się na zrozumieniu potranskrypcyjnej regulacji genów, zwłaszcza kontroli syntezy białek. Jego praca dostarczyła również fundamentalnych informacji na temat mechanizmów molekularnych leżących u podstaw  homeostazy żelaza i chorób związanych z zaburzeniami metabolizmu żelaza. Obecnie prof. Hentze bada powiązania między regulacją genów a metabolizmem. Po odkryciu setek nowych białek wiążących RNA, jego zespół analizuje proces ryboregulacji, nowy mechanizm kontroli biologicznej, który również niedawno opisał. Prof. Henzte ma imponujący dorobek publikacyjny, na który składa się ponad 350 prac, z łączną liczbą cytowań ponad 35 000 i indeksem H równym 102.

Skip to content