X edycja konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2021 r.

X edycja konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2021 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił X edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2021 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

– nauki humanistyczne i społeczne,
– nauki biologiczne i rolnicze,
– nauki ścisłe i nauki o Ziemi,
– nauki techniczne,
– nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej w każdym z ww. obszarów. Zwycięzcy uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 13 marca 2022 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie Oddziału (https://poznan.pan.pl/).

Skip to content