Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter
 • osiągnięcia badawcze

Osiągnięcia badawcze

Zakład Biochemii Rybonukleoprotein

dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu

akurzyns@ibch.poznan.pl
tel. 1264

mgr inż. Agnieszka Szczepańska

doktorant

mgr inż. Marta Wojnicka

doktorant

mgr Kinga Ciechanowska

doktorant/biolog

Doktoranci

 • Koralewska N, Szczepanska A, Ciechanowska K, Wojnicka M, Pokornowska M, Milewski MC, Gudanis D, Baranowski D, Nithin C, Bujnicki JM, Gdaniec Z, Figlerowicz M, Kurzynska-Kokorniak A*. RNA and DNA G-quadruplexes bind to human dicer and inhibit its activity. Cell Mol Life Sci. 2021; doi: 10.1007/s00018-021-03795-w.

 • Ciechanowska K, Pokornowska M, Kurzyńska-Kokorniak A*. Genetic Insight into the Domain Structure and Functions of Dicer-Type Ribonucleases. Int J Mol Sci. 2021; 22(2):616. doi: 10.3390/ijms22020616.

 • Pokornowska M, Milewski MC, Ciechanowska K, Szczepańska A, Wojnicka M, Radogostowicz Z, Figlerowicz M, Kurzynska-Kokorniak A*. The RNA-RNA base pairing potential of human Dicer and Ago2 proteins. Cell Mol Life Sci. 2020; 77(16):3231-3244. doi: 10.1007/s00018-019-03344-6.

 • Wojnicka M, Szczepanska A, Kurzynska-Kokorniak A*. Unknown Areas of Activity of  Human Ribonuclease Dicer: A Putative Deoxyribonuclease Activity. Molecules. 2020; 25(6):1414. doi: 10.3390/molecules25061414.

 • Koralewska N, Ciechanowska K, Pokornowska M, Figlerowicz M, Kurzyńska-Kokorniak A*. Human ribonuclease Dicer – structure and functions. Postepy Biochem. 2019; 65(3):173-182. doi: 10.18388/pb.2019_267.

 • Milewski MC, Kamel K, Kurzynska-Kokorniak A, Chmielewski MK, Figlerowicz M. EvOligo – a novel software to design and group libraries of oligonucleotides applicable for nucleic acid-based experiments. J Comput Biol. 2017; 24(10):1014-1028. doi: 10.1089/cmb.2016.0154.

 • Mickiewicz A, Sarzyńska J, Miłostan M, Kurzynska-Kokorniak A, Rybarczyk A, Łukasiak P, Kuliński T, Figlerowicz M, Błażewicz J. Modeling of the catalytic core of Arabidopsis thaliana Dicer-like 4 protein and its complex with double-stranded RNA. Comput Biol Chem. 2017; 66:44-56. doi: 10.1016/j.compbiolchem.2016.11.003.

 • Kurzynska-Kokorniak A*, Pokornowska M, Koralewska N, Hoffmann W, Bienkowska-Szewczyk K, Figlerowicz M. Revealing a new activity of the human Dicer DUF283 domain in vitro. Sci Rep. 2016; 6:23989. doi: 10.1038/srep23989.

 • Koralewska N, Hoffmann W, Pokornowska M, Milewski M, Lipinska A, Bienkowska-Szewczyk K, Figlerowicz M, Kurzynska-Kokorniak A*. How short RNAs impact the human ribonuclease Dicer activity: putative regulatory feedback-loops and other RNA-mediated mechanisms controlling microRNA processing. Acta Biochim Pol. 2016; 63(4):773-783. doi: 10.18388/abp.2016_1339.

 • Tworak A, Urbanowicz A, Podkowinski J, Kurzynska-Kokorniak A, Koralewska N, Figlerowicz M. Six Medicago truncatula Dicer-like protein genes are expressed in plant cells and upregulated in nodules. Plant Cell Rep. 2016; 35(5):1043-52. doi: 10.1007/s00299-016-1936-8.

 • Kurzynska-Kokorniak A, Koralewska N, Pokornowska M, Urbanowicz A, Tworak A, Mickiewicz A, Figlerowicz M. The many faces of Dicer: the complexity of the mechanisms regulating Dicer gene expression and enzyme activities. Nucleic Acids Res. 2015; 43(9):4365-80. doi: 10.1093/nar/gkv328.

Wybrane publikacje

 • białka wiążące kwasy nukleinowe,
 • rybonukleazy typu Dicer,
 • regulatorowe RNA,
 • oddziaływania RNA-białko, oddziaływania DNA-białko,
 • regulacja aktywności rybonukleaz typu Dicer,
 • regulacja ekspresji genów.

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

 • rola RNA/ DNA w regulacji aktywności i funkcji białek wiążących kwasy nukleinowe,

 • mechanizmy regulacji ekspresji genów,

 • warianty Dicer (gen, transkrypt, białko),

 • endogenne regulatory aktywności rybonukleaz typu Dicer,

 • projektowanie i testowanie inhibitorów rybonukleaz typu Dicer w wybranych modelach badawczych,

 • badanie aktywności rybonukleaz typu Dicer w kontekście infekcji wirusowych, wirusowe miRNA

 • poszukiwanie nowych obszarów aktywności rybonukleaz typu Dicer: aktywność opiekuńcza (chaperonowa) Dicer wobec kwasów nukleinowych,

 • choroby związane z nieprawidłowym działaniem Dicer.

Działalność badawcza

Niepoznane obszary aktywności ludzkiej rybonukleazy Dicer. NCN – SONATA BIS 6

Projekty badawcze