Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2023 z dnia 31 października 2023 roku, wyłoniła kandydaturę dr hab. Luizy Handschuh, prof. ICHB PAN na Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 grudnia 2023 roku powołał dr hab. Luizę Handschuh, prof. ICHB PAN na Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 listopada 2027 roku.

Romuald Zabielski

Zawiadomienie o wyborze dyrektora (pdf)

Skip to content