Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

23 października 2020 roku zespół w składzie: mgr Paulina Bierwagen, dr Kamil Szpotkowski, prof. dr hab. Mariusz Jaskólski oraz dr Anna Urbanowicz uzyskał Nagrodę w konkursie im. Profesora Kazimierza Bassalika za najlepszą pracę mikrobiologiczną opublikowaną w 2019 roku pt. „Borrelia outer surface protein C is capable of human fibrinogen binding” (https://doi.org/10.1111/febs.14810).

Nagroda jest przyznawana corocznie przez Komitet Biologii Molekularnej PAN.

Gratulujemy!

Zespół dr Anny Urbanowicz nagrodzony przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

27 października 2020