23 października 2020 roku zespół w składzie: mgr Paulina Bierwagen, dr Kamil Szpotkowski, prof. dr hab. Mariusz Jaskólski oraz dr Anna Urbanowicz uzyskał Nagrodę w konkursie im. Profesora Kazimierza Bassalika za najlepszą pracę mikrobiologiczną opublikowaną w 2019 roku pt. „Borrelia outer surface protein C is capable of human fibrinogen binding” (https://doi.org/10.1111/febs.14810).

Nagroda jest przyznawana corocznie przez Komitet Biologii Molekularnej PAN.

Gratulujemy!

Zespół dr Anny Urbanowicz nagrodzony przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

27 października 2020
Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter