Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Syntezy Pochodnych Kwasów Nukleinowych

Kierownik:
dr hab. Tomasz Ostrowski

Zespół Transkryptomiki Funkcjonalnej

Kierownik:
dr hab. Kamilla Bąkowska-Żywicka
 

Zespół Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA

Kierownik:
dr Barbara Uszczyńska-Ratajczak

Zespół Mikrobiologii Strukturalnej

Kierownik:
dr hab. Krzysztof Brzeziński
 

Zespół Transkryptomiki Funkcjonalnej

Kierownik:
dr hab. Kamilla Bąkowska-Żywicka
 

Zespoły merytoryczne

Zakład Proteomiki Biomedycznej

Kierownik:
dr hab. Magdalena Łuczak

Zakład Sond Molekularnych i Proleków

Kierownik:
dr Jacek Ł.Kolanowski

Zespół Biologii Integratywnej
 

Kierownik:
dr hab. Rafał Ciosk