Zmarł Profesor Wiesław Antkowiak

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Wiesława Z. Antkowiaka, chemika, wielkiego uczonego i dydaktyka, przyjaciela Instytutu i zasłużonego członka naszej Rady Naukowej. Profesor zasiadał w Radzie ICHB PAN przez ponad 30 lat (1984-2014), przy czym w Radach trzech kadencji (1999-2010) pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Jako niekwestionowany autorytet w dziedzinie chemii organicznej przez wiele lat współpracował z prof. Maciejem Wiewiórowskim, założycielem ICHB PAN. Egzaminował też kolejne pokolenia doktorantów Instytutu.

Profesor Antkowiak zmarł w dniu 26 kwietnia 2023 roku. Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Skip to content