Zmiana na stanowisku kierownika Pracowni Hodowli Komórkowych i Tkankowych

W październiku 2023 r. funkcję kierownika Pracowni Hodowli Komórkowych i Tkankowych objęła dr Natalia Koralewska.

Dotychczasowy kierownik, dr Paweł Stróżycki, współtworzył i rozwijał Pracownię od początku jej istnienia. Dzięki jego zaangażowaniu, pracownicy Instytutu mają dostęp do świetnie przygotowanego zaplecza aparaturowego umożliwiającego prowadzenie zarówno roślinnych jak i zwierzęcych hodowli in vitro. Wiosną 2020 r. z infrastruktury Pracowni intensywnie korzystała Wirusowa Grupa Wsparcia ICHB PAN, a dr Stróżycki zapewniał jej sprawne i bezpieczne funkcjonowanie. Bez tego zaplecza i wdrożonych w Pracowni procedur, nie byłoby możliwe tak skuteczne zaangażowanie się pracowników i doktorantów Instytutu w diagnostykę COVID-19.

Nowo powołanej Pani Kierownik oraz podległemu Jej zespołowi życzymy dużo satysfakcji z pracy i powodzenia w dalszym rozwoju Pracowni.

Skip to content