Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

W dniach 15-19 marca 2020 roku na kanale YouTube odbędzie się 12. Edycja Tygodnia Mózgu. W ramach wydarzenia odbędzie się cykl wykładów, podczas których poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Czy można zatrzymać proces starzenia się mózgu?
  • Jak usprawnić pamięć?
  • Skąd bierze się autyzm?
  • Kiedy zostanie wyhodowany mózg w laboratorium?

Na pełny program wydarzenia składa się 10 wykładów (5 dni po 2 wykłady), których transmisja odbędzie się w godzinach 17:00 - 19:00. Wstęp wolny dla wszystkich.

Program wraz ze streszczeniami wykładów, dostępny jest na stronie internetowej . ICHB PAN jest jednym z organizatorów wydarzenia.

Wydarzenie na Facebooku

12. edycja Tygodnia Mózgu

23 lutego 2021