CMC, lista genów miRNA związanych z nowotworami opublikowana w Nucleic Acids Research przez badaczy z ICHB PAN

Naukowcy z zespołu Piotra Kozłowskiego we współpracy z Laboratorium Bioinformatyki, Malwina Suszyńska, Magda Machowska, Eliza Fraszczyk, Maciej Michalczyk, Anna Philips i Paulina Gałka-Marciniak, opracowali Cancer miRNA Census (CMC) – pierwszą kompleksową listę i punktację genów miRNA związanych z nowotworem. Listę skonstruowano w oparciu o kilka niezależnych kryteriów i zweryfikowano poprzez porównania z rozmaitymi danymi dotyczącymi nowotworów. CMC można wykorzystać do walidacji wyników analiz miRNA w raku, do identyfikacji priorytetowych miRNA z takich analiz oraz do optymalizacji metod identyfikacji nowych miRNA lub genów miRNA związanych z nowotworzeniem. Przeszukiwanie CMC możliwe jest poprzez portal CMC Cancer Genome Census, https://cmc.ibch.poznan.pl/.

Link do artykułu:

https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkae017/7585677

Skip to content