Dr Ireneusz Stolarek laureatem XIII konkursu LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o przyznaniu finansowania na realizację projektów naukowych w XIII konkursie Programu LIDER.  Dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 70 milionów złotych otrzyma 49 młodych naukowców. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wyniosła 1,5 mln zł, a wśród 6 naukowców, którzy ją otrzymali znalazł się dr Ireneusz Stolarek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.  Dr Ireneusz Stolarek stworzy platformę obliczeniową do optymalizacji ścieżek rozwojowych komórek w celu uzyskania populacji jednorodnych. 

Platforma umożliwi prowadzenie eksperymentów różnicowania komórek in silico oraz wysokorozdzielczy, ilościowy pomiar identyczności otrzymanych komórek. Efektem będzie zwiększenie wydajności, homogenności, identyczności i stabilności komórek uzyskiwanych metodami in vitro. W istotny sposób przełoży się to na szybkość i obniżenie kosztów tworzenia produktów innowacyjnych na potrzeby rynku medycyny regeneracyjnej oraz hodowli komórkowych i tkankowych.

Skip to content