Dr Katarzyna Klonowska członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN

W dniu 20 czerwca 2024 odbyła się 151. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN, podczas której dr Katarzyna Klonowska z naszego Instytutu została wybrana jako nowy członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

Tegoroczne wybory do Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk cieszyły się dużym zainteresowaniem – zgłoszono rekordową liczbę 116 kandydatów, spośród których ostatecznie wybrano 16 nowych członków.

Członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.  Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez młodych przedstawicieli polskiej nauki. Ma za zadanie aktywizować środowisko młodych badaczy m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Katarzyna Klonowska uzyskała stopień doktora pod kierunkiem prof. Piotra Kozłowskiego w ICHB PAN w 2017 roku. Po doktoracie odbyła 5-letni staż podoktorski w Bostonie, w Harvard Medical School i Brigham and Women’s Hospital, w Cancer Genetics Laboratory u Dr. Davida Kwiatkowskiego. W ramach współpracy z Dr. Kwiatkowskim, była/jest zaangażowana w projekty naukowe, które doprowadziły do odkrycia nowych aspektów genetyki stwardnienia guzowatego. Badania dr Katarzyny Klonowskiej balansują na pograniczu genetyki i medycyny i doprowadziły do odkryć o praktycznym zastosowaniu w diagnostyce stwardnienia guzowatego i potencjalnym znaczeniu dla pacjentów. Obecnie dr Katarzyna Klonowska kieruje Zakładem Genetyki Nowotworów ICHB PAN, który prowadzi ultraczułą analizę mutacji w guzach związanych z dziedzicznymi zespołami nowotworowymi.

Skip to content