Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Miło nam poinformować, że 5 projektów naukowców z ICHB PAN uzyskało finansowanie w konkursie OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki:

  • prof. Anna Pasternak: "Oligonukleotydy tworzące trypleksy jako nowe narzędzia do rozplatania struktury G-kwadrupleksu oraz selektywnej inhibicji transkrypcji onkogenu c-Myc"  (panel NZ7)

  • prof. Mirosława Naskręt-Barciszewska: "Wykorzystanie związków małocząsteczkowych w epigenetycznej terapii złośliwych glejaków mózgu"  (panel NZ5)

  • prof. Mariusz Jaskólski: "Nowe L-asparaginazy jako potencjalne środki terapeutyczne i cele molekularne dla zwalczania infekcji: badania strukturalne i funkcjonalne enzymów o podwójnym znaczeniu dla projektowania leków" (panel NZ1)

  • dr Monika Piwecka: "Komórkowo-specyficzna ekspresja niekodujących RNA w przysadce mózgowej i ich rola w regulacji ekspresji genów"  (panel NZ3)

  • dr Witold Andrałojć: "Oligonukleotydy wiążące lantanowce (OWL) jako znaczniki paramagnetyczne w spektroskopii NMR kwasów nukleinowych"  (panel ST4)

Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych wyników!

 Granty NCN dla naukowców z ICHB PAN!

20 listopada 2020