Jak nowe technologie transkryptomiczne zmieniają nasze zrozumienie fizjologii mózgu w zdrowiu i chorobie? Nowa publikacja w Nature Reviews Neurology.

Dr Monika Piwecka z ICHB PAN w Poznaniu wraz z naukowcami z Max Delbrück Center for Molecular Medicine z Berlina, dr Agnieszką Rybak-Wolf i prof. Nikolausem Rajewsky, opublikowała pracę przeglądową, która podsumowuje kilka intensywnych lat pracy prowadzonych w kontekście biologii mózgu z zastosowaniem transkryptomiki pojedynczych komórek oraz nowych metod transkryptomiki przestrzennej. W przeglądzie literaturowym obejmującym ponad 200 prac naukowcy wskazują obszary, na które nowe technologie transkryptomiczne wywarły szczególny wpływ, m.in. zrozumienie selektywnej podatności neuronów do degeneracji, dysfunkcji neuroimmunologicznej w patogenezie chorób układu nerwowego oraz testowanie komórkowo-specyficznych terapeutyków. Autorzy omawiają również ograniczenia i przyszłe kierunki rozwoju technologii sekwencjonowania pojedynczych komórek i transkryptomiki przestrzennej w kontekście zastosowań w badaniach zaburzeń neurologicznych. Praca ukazała się online 17 maja 2023 r.

Piwecka M., Rajewsky N., Rybak-Wolf A. (2023) „Single-cell and spatial transcriptomics: deciphering brain complexity in health and disease”, Nature Reviews Neurology, https://doi.org/10.1038/s41582-023-00809-y

Skip to content