Jubileusz 50-lecia Oddziału PAN w Poznaniu

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniu 7 czerwca 2022 roku zorganizował uroczystą, 100.  sesję Zgromadzenia Ogólnego połączoną z obchodami Jubileuszu 50-lecia powołania Oddziału. Uroczystość odbyła się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, a swoją obecnością spotkanie jubileuszowe zaszczycili m.in.: Wicewojewoda Wielkopolski – Pani Aneta Niestrawska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Marek Woźniak, Senator – Pan Marcin Bosacki i Posłowie – Pan Paweł Grupiński i Bartłomiej Wróblewski oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Jerzy Duszyński, a także Wiceprezesi PAN, Rektorzy oraz Prorektorzy poznańskich uczelni,  przedstawiciele władz miasta, Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dyrektorzy instytutów naukowych oraz placówek PAN z terenu działania Oddziału.  

W trakcie uroczystości Prezes Oddziału PAN w Poznaniu, profesor Marek Świtoński, przedstawił historię oraz osiągnięcia Oddziału PAN w zakresie popularyzacji i promocji nauki. Była to również okazja do docenienia osiągnięć naukowych oraz wkładu w rozwój Poznańskiego Oddziału PAN dwóch jego byłych Prezesów: prof. Andrzeja Legockiego oraz prof. Romana Słowińskiego, którzy otrzymali z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka, odznaczenia „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

W dalszej części spotkania Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  dr Marian Król, wręczył Prezesowi Oddziału PAN w Poznaniu, prof. Markowi Świtońskiemu, Statuetkę Honorowego Hipolita oraz tytuł Lidera Pracy Organicznej za krzewienie idei pracy organicznej.

Uhonorowani zostali również laureaci i wyróżnieni w X. edycji konkursu na najlepszą pracę twórczą z wiodącym udziałem doktorantów z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, którym Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, wręczył dyplomy.

Uroczystość zakończyła się koncertem wykonanym przez absolwenta i studentkę Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Skip to content