Konkurs stażowy ICHB PAN „Staż dla przyszłego Noblisty” rozstrzygnięty!

Pięcioro licealistów wygrało staże w poznańskim Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Dnia 25 października prof. Marek Figlerowicz, Dyrektor ICHB PAN wręczył nominacje na „Staż dla przyszłego Noblisty” pięciu najlepszym wielkopolskim uczniom. Konkurs skierowany był do uczniów liceów i techników z powiatu poznańskiego. Wybór uczestników stażu został dokonany na podstawie oceny nadesłanych esejów, których tematyka dotyczyła wyzwań i szans współczesnych badań z zakresu chemii bioorganicznej, biologii molekularnej lub biotechnologii. Prace zostały ocenione przez komisję, która wyłoniła 5 stażystów.

W tym roku będą oni mieli okazję współpracować z naukowcami z:

• Zakładu Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA (mentor: dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak)

• Zakładu Biotechnologii Medycznej (mentor: dr Paweł Świtoński)

• Zakładu Metabolizmu RNA (mentor: dr hab. Zbigniew Warkocki, prof. ICHB PAN)

• Zakładu Neuroonkologii Molekularnej (mentor: dr hab. Katarzyna Rolle)

• Zakładu Transkryptomiki Funkcjonalnej (mentor: dr hab. Kamilla Grzywacz)

Skip to content