Laureaci konkursów OPUS 23 oraz PRELUDIUM 21 Narodowego Centrum Nauki.

Blisko 7 mln zł z Narodowego Centrum Nauki pozyskali na swoje badania naukowcy z ICHB PAN. Do finansowania zakwalifikowano 5 projektów, trzy w konkursie OPUS 23 i dwa w konkursie PRELUDIUM 21. Laureaci to:

– OPUS 23

prof. dr hab. Ryszard Kierzek -“Termodynamika modyfikowanych RNA. Wpływ modyfikacji RNA na strukturę i funkcje naturalnych RNA oraz transkrybowanych in vitro szczepionkowych mRNA (IVT mRNA)” (panel ST4)

dr hab. Agnieszka Kiliszek – “Analiza krystalograficzna kompleksów RNA-ligand. W kierunku racjonalnego projektowania cząsteczek wiodących w rozwoju terapii chorób neurodegeneracyjnych” (panel NZ7)

dr Anna Piasecka – “Opis kluczowych mechanizmów koordynacji i priorytyzacji odpowiedzi jęczmienia na jednoczesne stresy biotyczne i abiotyczne – podejście multiomiczne” (panel NZ9)

– PRELUDIUM 21

mgr inż. Monika Kwiatkowska – “Gra w ogony: Zrozumienie roli przetwarzania 3’-końca długich niekodujących RNA podczas rozwoju danio pręgowanego” (panel NZ2)

mgr inż. Mateusz Nowaczyk – “Mikroskopowa identyfikacja białek zaangażowanych w naprawę DNA w regionach powtórzeń CAG” (panel NZ3)

Warto dodać, że wskaźniki sukcesu w obu konkursach w Instytucie były znacznie wyższe od tych ogólnopolskich.

Skip to content