Mapa Mikrobiomu Polski

Zapraszamy do nadsyłania ofert zakupu praw lub nabycia wyłącznej licencji do korzystania w działalności gospodarczej z wyników prac B+R projektu Mapa Mikrobiomu Polski.

Więcej szczegółów i formularz do złożenia oferty znajduje się pod adresem: https://portal.ichb.pl/komercjalizacja/

Skip to content