Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Rozstrzygnięto tegoroczny Konkurs o Nagrodę Naukową Miasta Poznania oraz o Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Spośród 85 wnioskodawców (70 o Stypendium i 15 o Nagrodę), decyzją Kapituły przyznano 12 Stypendiów oraz jedną Nagrodę. Stypendium dla młodych badaczy otrzymała mgr Magdalena Dąbrowska, doktorantka z Zakładu Inżynierii Genomowej ICHB PAN, za wykorzystanie systemu CRISPR-Cas do opracowania potencjalnej terapii dla chorób poliglutaminowych.

Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Mgr Magdalena Dąbrowska laureatką Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego

03 lipca 2020