Narodowe Centrum Nauki

 

Narodowe Centrum Nauki

         
                       
 

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

         
 

N N401 066338

Nowa metoda globalnej analizy modyfikowanych składników kwasów nukleinowych oraz jej zastosowanie w diagnostyce klinicznej nowotworów

Mirosława Naskręt-Barciszewska

2010-02-21

2013-04-20

Grant promotorski; konkurs 38

         
 

N N302 260938

Nowoczesne technologie antysens w terapii dystrofii miotonicznej

Krzysztof  Sobczak

2010-04-09

2013-10-30

Grant promotorski; konkurs 38

         
 

N N301 523038

Walidacja oddziaływań mikroRNA z mRNA w kontekście patogenezy i terapii niektórych dziedzicznych chorób neurologicznych

Edyta Kościańska

2010-04-27

2013-07-31

Grant promotorski; konkurs 38

         
 

N N401 595538

Poszukiwanie i analiza niekodujących RNA specyficznych dla złośliwych guzów mózgu

Katarzyna Rolle

2010-05-06

2013-05-05

Grant promotorski; konkurs 38

         
 

N N310 043738

Korelacja epigenetycznych modyfikacji DNA i białek histonowych jako mechanizm odpowiedzi rośliny na warunki stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

2010-05-17

2013-06-28

Grant promotorski; konkurs 38

         
 

N N301 411238

Nowe enancjomeryczne formy rybozymów typu hammerhead jako czynniki terapeutyczne

Jan Barciszewski

2010-05-17

2013-05-16

Grant promotorski; konkurs 38

         
 

N N301 392139

Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedzi na stres biotyczny

Michał Jasiński

2010-09-23

2013-04-22

Grant promotorski; konkurs 39

         
 

N N310 309839

Alternatywny splicing u kukurydzy zwyczajnej indukowany w warunkach stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

2010-10-22

2013-10-21

Grant promotorski; konkurs 39

         
 

N N302 434439

Analiza wpływu genetycznej inaktywacji enzymów metabolizujących tiolakton homocysteiny na proteom myszy

Hieronim Jakubowski

2010-11-12

2013-04-11

Grant promotorski; konkurs 39

         
 

N N204 430640

Analiza N-homocysteinylacji fibrynogenu ludzkiego osocza metodami chemicznymi oraz spektrometrii mas w kontekście chorób naczyniowo-sercowych

Łukasz Marczak

2011-04-20

2014-04-19

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

N N401 572140

Analiza oddziaływania białek ze zmutowanymi transkryptami genów zaangażowanych w choroby z grupy TREDs

Marzena Wojciechowska

2011-05-04

2015-01-03

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

N N301 788440

Badania funkcjonalnego charakteru struktury RNA wirusa grypy ukierunkowane na inhibicję jego namnażania

Elżbieta Kierzek

2011-05-06

2014-05-05

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

N N301 707040

Kwadrupleksy RNA zbudowane z powtórzeń trinukleotydowych AGG, CGG i UGG

Zofia Gdaniec

2011-05-06

2014-08-05

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

N N401 572140

Regulacja ekspresji genu Huntingtyny przez dupleksy RNA

Włodzimierz Krzyżosiak

2011-05-06

2014-05-05

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

N N302 633240

Testowanie efektów niespecyficznych wywoływanych przez reagenty technologii interferencji RNA i mikroRNA

Marta Olejniczak

2011-05-06

2015-01-05

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

N N310 769040

Małe niekodujące RNA i zmiany w degradomie roślinnym jako mechanizm odpowiedzi na warunki stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

2011-05-19

2014-05-18

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

N N310 721640

Badanie zależności pomiędzy profilem fenolowych metabolitów wtórnych oraz poziomem ekspresji genów szlaku fenylopropanoidów w siewkach łubinu wąskolistnego podczas oceny odporności na infekcję patogenem grzybowym

Maciej Stobiecki

2011-05-23

2014-05-22

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

N N401 597840

Wpływ N-homocysteinylacji białek histonowych na epigenetyczną regulację ekspresji genów człowieka

Hieronim Jakubowski

2011-05-27

2013-05-26

Grant promotorski; konkurs 40

         
 

2011/01/B/ST5/06414

Arylo nukleozydo amidofosforany – nowa generacja pro-nukleotydów anty-HIV

Jacek Stawiński

2011-12-01

2015-11-30

Opus 1

         
 

2011/01/N/NZ2/00025

Wykorzystanie technik tandemowej spektrometrii mas z kolizyjnie indukowaną dysocjacją do profilowania i analizy strukturalnej fenolowych metabolitów wtórnych w wieloskładnikowych ekstraktach materiału roślinnego

Anna Wojakowska

2011-12-06

2013-06-05

Preludium 1

         
 

2011/01/B/NZ1/04429

Formy spinki RNA o znaczeniu w biologii i patogenezie. Analiza krystalograficzna

Wojciech Rypniewski

2011-12-06

2015-06-05

Opus 1

         
 

2011/01/B/NZ5/02773

Identyfikacja nowych genów odgrywających ważną rolę w procesie nowotworzenia w częstych nowotworach człowieka

Piotr Kozłowski

2011-12-06

2012-02-20

Opus 1

         
 

2011/01/B/NZ1/03417

Mechanizmy przyczyniające się do rozwoju zakrzepicy u pacjentów z niedoborem β-syntezy cystationiny

Hieronim Jakubowski

2011-12-06

2014-12-05

Opus 1

         
 

2011/01/D/NZ1/03478

Aktywność opiekuńcza białek Gag i nukleokapsydu wobec RNA HIV-2: implikacje dla projektowania nowych inhibitorów retrowirusowych

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

2011-12-07

2015-06-06

Sonata 1

         
 

2011/01/N/NZ3/04602

Badanie struktury drugorzędowej i funkcji BC200 RNA w guzach mózgu u ludzi

Patrycja Sosińska-Zawierucha

2011-12-07

2013-12-06

Preludium 1

         
 

2011/01/B/NZ2/04816

Polimorfizm liczby kopii jako istotny mechanizm warunkujący zmienność genomów roślinnych. Wpływ czynników endogennych (interferencja RNA) i egzogennych (stres) na częstość i lokalizację mutacji związanych z polimorfizmem liczby kopii

Marek Figlerowicz

2011-12-07

2015-06-06

Opus 1

         
 

2011/01/B/ST6/07021

Wysoko wydajne obliczenia dla sekwencjonowania DNA nowej generacji

Aleksandra Świercz

2011-12-08

2013-12-07

Opus 1

         
 

2011/01/D/NZ9/03631