Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Nasza naukowczyni dr. Dorota Jakubczyk z Zakładu Sond Molekularnych i Proleków w radiu Afera przedstawiła sylwetki tegorocznych noblistek w dziedzinie chemii. Mówiła między innymi o wkładzie kobiet w naukę. Opisała przebieg, wyniki i zastosowanie prac badawczych Jennifer Doudny i Emmanuelle Charpentier.

Nasza naukowczyni dr. Dorota Jakubczyk z Zakładu Sond Molekularnych i Proleków w radiu Afera przedstawiła sylwetki tegorocznych noblistek w dziedzinie chemii. 

09 października 2020