Naukowczynie z ICHB PAN laureatkami stypendium FNP START 2022

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022, którego laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tysięcy złotych. To prestiżowe stypendium, przyznawane po raz trzydziesty, otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, w tym dwie naukowczynie z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN: mgr inż. Angelika Andrzejewska-Romanowska z Zakładu Struktury i Funkcji Retrotranspozonów oraz dr Magdalena Derbis z Zakładu Sond Molekularnych i Proleków.

Pełna lista laureatów na stronie: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2022-rozstrzygniety/

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content