Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Informujemy, że Rada Naukowa ICHB PAN w dniu 7 kwietnia br. nadała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne pani dr Barbarze Uszczyńskiej-Ratajczak, kierującej Zakładem Biologii Obliczeniowej Niekodujqcego RNA. Tytuł jej osiągnięcia habilitacyjnego: Genomiczna charakterystyka długich niekodujących RNA w genomach człowieka i myszy.
 

Z przyjemnością informujemy również, że Rada Naukowa ICHB PAN przychyliła się do wniosku Komisji habilitacyjnej i podjęła uchwałę o wyróżnieniu osiągnięcia habilitacyjnego dr hab. Barbary Uszczyńskiej-Ratajczak.
 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w samodzielnej pracy naukowej!
 

Nowa habilitacja w ICHB PAN

08 kwietnia 2021