Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Wituckiego

Dyrekcja i Rada Naukowa
Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Łukasza Wituckiego

pt. “Epigenetyczny mechanizm deregulacji szlaku sygnałowego mTOR i procesu autofagii
w nowych mysich modelach choroby Alzheimera”

promotor: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
recenzenci: prof. dr hab. Paweł Jagodziński (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański w Gdańsku)

Obrona odbędzie się we wtorek 10 października 2023 r. o godz. 11.00 w auli Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Ośrodek Nauki, ul. H. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece ICHB PAN.
Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej
https://portal.ichb.pl/postepowania-awansowe-prowadzone-przez-rade/ (sekcja “Doktoraty”).

Skip to content