Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych

prof. dr hab. Eliza Wyszko

Kierownik Pracowni

eliza.wyszko@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1141

 

 • związki niskocząsteczkowe,
 • nukleozydy,
 • modyfikacje i addukty w DNA i RNA,
 • katalityczne kwasy nukleinowe,
 • ekspresja genów,
 • mikroskopia konfokalna,
 • mikroskopia fluorescencyjna,
 • cytometria przepływowa,
 • termocykler LightCycler 480,
 • komora xCELLigence,
 • inkubatory CO2,
 • komora laminarna,
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa,
 • HPLC,
 • MS.

Słowa kluczowe

 • Mikroskop konfokalny Leica TCS SP5 II z białym laserem i komorą przyżyciową wraz z oprogramowaniem LAS AF SP5, LAS X SP8 z modułem do dekonwolucji oraz analizy 2D,
 • mikroskop DMI 4000B Leica: fluorescencja, jasne pole,
 • mikroskop stereoskopowy Leica,
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorami:
  • UV z matrycą diodową (DAD),
  • fluorescencyjny (FLD),
  • elektrochemiczny (ED) i mas (MSI),
 • cytometr przepływowy BD FACS Calibur,
 • cytometr przepływowy BD Accuri C6,
 • harvester komórek (96 dołków) Perkin Elmer,
 • aparat do ilościowego PCR LightCycler 480 II Roche,
 • komora xCELLignce,
 • inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym INCO 153 do hodowli komórkowych Memmert,
 • komory laminarne BioBan 48 typu Biohazard do sterylnej pracy z liniami komórkowymi.

Wyposażenie

 • Skupińska M, Stępniak P, Łętowska I, Rychlewski L, Barciszewska M, Barciszewski J,Giel-Pietraszuk M.Natural Compounds as Inhibitors of Tyrosyl-tRNA SynthetaseMicrob Drug Resist. 23:308-320 (2017)
 • Orlicka-Płocka M, Gurda D, Fedoruk-Wyszomirska A, Smolarek I, Wyszko E.Circulating microRNAs in Cardiovascular DiseasesActa Biochim Pol. 63:725-729 (2016)
 • Belter A, Rolle K, Piwecka M, Fedoruk-Wyszomirska A, Naskręt-Barciszewska MZ, Barciszewski J.Inhibition of miR-21 in glioma cells using catalytic nucleic acidsSci Rep. 15:24516 (2016)
 • Gabryelska MM, Wyszko E, Barciszewski J.RNA dactyloscopyActa Biochim Pol. 3:785-787 (2016)
 • Fedoruk-Wyszomirska A, Markiewicz WT, Barciszewski J.New inhibitors of DNA methyltransferase 1 based on cytosine scaffoldBioTechnologia 97:323-325 C (2016)
 • Fedoruk-Wyszomirska A, Szymański M, Głodowicz P, Gabryelska M, Wyszko E,Estrin WJ, Barciszewski J.Inhibition of HIV-1 gp41 expression with hammerhead ribozymesBiochem J. 471:53-66 (2015)
 • Kucinska M, Skupin-Mrugalska P, Szczolko W, Sobotta L, Sciepura M, Tykarska E, Wierzchowski M, Teubert A, Fedoruk-Wyszomirska A, Wyszko E, Gdaniec M, Kaczmarek M, Goslinski T, Mielcarek J, Murias M.Phthalocyanine derivatives possessing 2-(morpholin-4-yl)ethoxy groups as potential agents for photodynamic therapyJ Med Chem. 58:2240-2255 (2015)
 • Mileshina D, Niazi AK, Wyszko E, Szymanski M, Val R, Valentin C, Barciszewski J, Dietrich A.Mitochondrial targeting of catalytic RNAs. MethodsMol Biol. 1265:227-254 (2015)
 • Barciszewska AM, Gurda D, Głodowicz P, Nowak S, Naskręt-Barciszewska MZ.A New Epigenetic Mechanism of Temozolomide Action in Glioma CellsPLoS One. 2015, 10: e0136669
 • Gurda D, Handschuh L, Kotkowiak W, Jakubowski H.Homocysteine thiolactone and N-homocysteinylated protein induce pro-atherogenic changes in gene expression in human vascular endothelial cellsAmino Acids. 47:1319-1339 (2015)
 

Wybrane publikacje

 • Rybozyd kinetyny i jego pochodne – analiza właściwości apoptotycznych i mechanizmu działania w komórkach guzów mózgu.NCN – OPUS 7,
 • Właściwości przeciwstarzeniowe 4-N-furfurylocytozyny w zróżnicowanych wiekowo komórkach eukariotycznych, drożdżach oraz mysim modelu starzenia. NCN – OPUS 13.
 • Regulacja poziomu neuroaktywnych ß-karbolin w diecie w oparciu o wybrane produkty. NCN – OPUS 10 (współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym).

Projekty badawcze

Mikroskopia konfokalna

 • Wizualizacja preparatów utrwalonych oraz przyżyciowych (komora środowiskowa z zachowaniem warunków hodowlanych),
 • wykorzystanie każdego typu fluorochromu z zakresu wzbudzenia 470-670 nm oraz 405 nm,
 • analiza preparatów w 2D i 3D,
 • FRET, FRAP,
 • analiza intensywności fluorescencji,
 • kolokalizacja.

Cytometria przepływowa

 • Cykl komórkowy,
 • żywotność komórek ( apoptoza, nekroza),
 • analizy immunofluorescencyjne,
 • stres oksydacyjny,
 • sortowanie komórek.

System xCELLigence:

 • Analiza proliferacji lub migracji komórek eukariotycznych w czasie rzeczywistym,
 • termocykler LightCycler 480,
 • PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sond fluorescencyjnych,
 • analiza pojedynczych mutacji metodą HRM,
 • analiza poziomu metylacji oraz genotypowanie.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC):

 • Analiza obecności modyfikowanych składników kwasów nukleinowych w komórkach eukariotycznych.
 • Możliwość przeprowadzania całego procesu badawczego od hodowli komórkowej po wykorzystanie aparatury specjalistycznej PASS.

Oferta

Działalność badawcza

dr hab. Małgorzata Giel-Pietraszuk

profesor instytutu

Pracownicy naukowi

dr Dorota Gurda-Woźna

starszy specjalista biolog

dr Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska

starszy specjalista biolog

Pracownicy techniczni

mgr inż. Marta Orlicka-Płocka

biolog

mgr Paweł Pawelczak

doktorant

Doktoranci