Pracownia Diagnostyki Molekularnej WGW ICHB PAN

mgr Katarzyna Ziółkowska

Kierownik Pracowni

kziolkowska@ibch.poznan.pl
tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter