Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Diagnostyki Molekularnej WGW ICHB PAN

dr Elżbieta Lenartowicz
Kierownik Pracowni

elenartowicz@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1901, 1112

 • Termocykler z systemem CFX96 do PCR w czasie rzeczywistym firmy Bio-Rad

 • Termocykler CT100 firmy Bio-Rad

 • Komory z laminarnym przepływem powietrza firmy BioTectum 

 • Wirówka z chłodzeniem 5702 R firmy Eppendorf z adapterami do probówek na krew

 • Fluoryment Qubit 4 firmy Invitrogen

Wyposażenie

 • Pielok Ł., Karczewski M., Cierach W., Zmora P., Lenartowicz E., Stefaniak J. Portal hypertension as a result of the incomplete surgically treated advanced alveolar echinococcosis: a case description, BMC Gastroenterology, 2020, https://doi.org/10.1186/s12876-020-01320-0

 • Piasecka J, Lenartowicz E, Soszynska-Jozwiak M, Szutkowska B, Kierzek R, Kierzek E, RNA Secondary Structure Motifs of the Influenza A Virus as Targets for siRNA-Mediated RNA Interference, Molecular Therapy Nucleic Acid, 2020, doi.org/10.1016/j.omtn.2019.12.018

 • Michalak P, Soszynska-Jozwiak M, Biala E, Moss WN, Kesy J, Szutkowska B, Lenartowicz E, Kierzek R, Kierzek E, Secondary structure of the segment 5 genomic RNA of influenza A virus and its application for designing antisense oligonucleotides. Scientific Reports 2019, doi.org/10.1038/s41598-019-40443-7

 • Ruszkowska A, Lenartowicz E, Moss WN, Kierzek R, Kierzek E. Secondary structure model of the naked segment 7 influenza A virus genomic RNA. Biochem J. 2016, 

 • Lenartowicz E, Nogales A, Kierzek E, Kierzek R, Martínez-Sobrido L, Turner DH. Antisense Oligonucleotides Targeting Influenza A Segment 8 Genomic RNA Inhibit Viral Replication. Nucleic Acid Ther. 2016, doi.org/10.1042/BCJ20160651

 • E. Lenartowicz, J. Kesy, A. Ruszkowska, M. Soszynska, W.N. Moss, D.H. Turner, R. Kierzek, E. Kierzek Secondary structure of segment 8 genomic RNA of influenza virus. PLOS ONE. 2016, doi.org/10.1371/journal.pone.0148281

 • J. Lisowiec, D. Magner, E. Kierzek, E. Lenartowicz, R. Kierzek Structural determinants for alternative splicingu regulation of the MAPT pre-mRNA, RNA Biology 2015, doi.org/10.1080/15476286.2015.1017214

 

Wybrane publikacje

 • „Funkcja struktury drugorzędowej vRNA8 wirusa grypy typu A w kompleksie rybonukleoproteinowym podczas cyklu replikacyjnego wirusa.” – NCN SONATINA I

 •  „TMPRSS2- potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19”- NCN Szybka ścieżka przebiegu COVID19

 • Analiza profilu przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w pokarmie kobiecym, krwi pępowinowej, surowicy krwi dzieci urodzonych przez matki zakażone wirusem SARS-CoV-2 oraz matki zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 – prospektywne, jednoośrodkowe badanie kliniczne. – projekt we współpracy z prof. Janem Mazelą, Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Projekty badawcze

 • Analiza jakościowa/ilościowa patogenów w różnych próbkach biologicznych

 • Analiza jakościowa/ilościowa przeciwciał w surowicy ludzkiej lub zwierzęcej

 • Projektowanie testów molekularnych opartych o metodę PCR

Oferta

Działalność badawcza

 • real-time PCR
 • RT-PCR
 • Projektowanie testów molekularnych do detekcji
  materiału genetycznego patogenów człowieka i zwierząt
 • Analiza przeciwciał przeciwko patogenom
  człowieka i zwierząt
 • Analiza mutacji genetycznych

Słowa kluczowe