Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych

dr Paweł Stróżycki

Kierownik Pracowni

spprom@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1154

 

dr Mariola Piślewska-Bednarek

starszy specjalista biolog

Hanna Glapiak

biolog

Magdalena Puszczyk

biolofg

Łukasz Ciecierski

biolog

Pracownicy techniczni

 • Brak publikacji.

   
   

Wybrane publikacje

Brak projektów.

 

Projekty badawcze

 • komory z laminarnym przepływem powietrza (Holten, Alpina),

 • inkubatory z kontrolowaną atmosferą dwutlenku węgla (Memmert),

 • inkubatory z kontrolowanym stężeniem tlenu (Thermo Scientific),

 • ultra wirówki, wirówki preparatywne, mini wirówki i wirówki stołowe (Beckman/Eppendorf),

 • inkubatory rotacyjne (New Brunschwick, Innowa),

 • inkubatory chłodzone (Binder),

 • łaźnie wodne,

 • pojemniki do przechowywania preparatów w atmosferze ciekłego azotu,

 • aparat do balistycznej transfekcji komórek (BioRad PDS-1000/He),

 • mikroiniektor Nanoject III (Drummond),

 • kompleks komór dla roślinnych hodowli tkankowych, komory klimatyczne typu Persival oraz kompleks fitotronowy,

 • sprzęt mikroskopowy wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie do analizy oraz dokumentacji z możliwością dokumentacji fotograficznej makro:

  • mikroskopy odwrócone (Leica DM IL LED z fluorescencją i oświetlaczem CoolLED, Leica DM500),

  • mikroskopy stereoskopowe (Leica M205 FA, Nikon SMZ1270, Nikon SMZ800N, Nikon SMZ-10, Motic SMZ-171),

 • zestaw do dokumentacji makro-fotograficznej.

Wyposażenie

Pracownia stanowi platformę zapewniającą specjalistyczny sprzęt oraz warunki (sterylność, kontrolowana temperatura, wilgotność itp.), umożliwiające prowadzenie badań z zakresu szeroko pojętej biologii molekularnej, z wykorzystaniem hodowli linii komórkowych i tkanek. Pracownia posiada infrastrukturę umożliwiającą bezpieczną (normy zabezpieczeń BSL2) pracę zarówno z materiałem zwierzęcym jak i roślinnym. Wydzielono także laboratoria do pracy z wirusami oraz planariami. Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt Pracowni podlegają restrykcyjnym zasadom sterylności (systemy sterylizacji UV, Ozonowanie, systemem zabezpieczania odpadów Vacusafe (Integra). W Pracowni, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, możliwa jest praca z materiałem transgenicznym. Charakterystyka pracowni pozwala na przeprowadzenie pełnego cyklu eksperymentalnego, tj. od powielania materiału biologicznego poprzez wykorzystanie go w eksperymentach, aż po uzyskanie materiału do dalszych analiz poza kompleksem PHKiT. Pracownia podejmuje odpłatną współpracę w wykonywaniu projektów zewnętrznych, także oferuje usługi z zakresu biologii eksperymentalnej.

Oferta

 • biologia molekularna,
 • hodowle tkankowe,
 • hodowle komórkowe,
 • systemy modelowe,
 • Arabidopsis thaliana,
 • Medicago truncatula,
 • komórki macierzyste,
 • wirus grypy,
 • planaria,
 • transfekcja,
 • transformacja,
 • mikro-wstrzeliwanie,
 • mikro-iniekcja.

Słowa kluczowe

Działalność badawcza