Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Świtońskiej-Kurkowskiej

Dyrekcja i Rada Naukowa
Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Świtońskiej-Kurkowskiej

” Identyfikacja komórkowych i molekularnych zaburzeń wczesnego rozwoju mózgu
w chorobie Huntingtona ”

promotor: dr hab. Maciej Figiel, prof. ICHB PAN (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)

recenzenci: prof. dr hab. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie)
dr hab. Małgorzata Borowiak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Jacek Jaworski (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)

Obrona odbędzie się w piątek 01 marca 2024 r. o godz. 10.00 w auli Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Ośrodek Nauki, ul. H. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IChB PAN lub na na stronie internetowej
https://portal.ichb.pl/postepowania-awansowe-prowadzone-przez-rade/ (sekcja “Doktoraty”).

Skip to content