Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Biesiady

Dyrekcja i Rada Naukowa
Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Marcina Biesiady

pt. “ Modelowanie przestrzennych struktur RNA w badaniach ewolucji na poziomie
molekularnym i projektowaniu nanocząstek RNA”

promotor: dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
recenzenci: dr hab. Rafał Milanowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Biologii Ewolucyjnej w Warszawie)
prof. dr hab. Joanna Trylska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii w Warszawie )

Obrona odbędzie się w czwartek 23 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w auli Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Ośrodek Nauki, ul. H. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece ICHB PAN.
Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej
https://portal.ichb.pl/postepowania-awansowe-prowadzone-przez-rade/ (sekcja “Doktoraty”).

Skip to content