Rozpoczęcie realizacji projektu w ramach programu Doskonała Nauka

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN rozpoczyna realizację projektu pt. Międzynarodowa konferencja „RNA regulation in brain function and disease” przyjętego do finansowania w ramach programu „Doskonała nauka” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w kwocie 127 600 PLN (całkowita wartość zadania: 169 600 PLN).

Tematem konferencji są badania podstawowe i aplikacyjne z pogranicza biologii RNA i neuronauki. Celem wydarzenia jest dyskusja nad najnowszymi wynikami przybliżającymi nas do zrozumienia molekularnych podstaw funkcjonowania mózgu i jego patologii.

Konferencja została zaplanowana w trybie “online” na wrzesień 2022 roku. Zagadnienia będą usystematyzowane w sześciu sesjach wykładowych i dwóch sesjach plakatowych, odbywających się przez 3 dni. Do wygłoszenia prelekcji są zapraszani światowej sławy naukowcy i liderzy w tematyce z pogranicza badań nad RNA i neurobiologii z Polski i ze świata. Członkami komitetu organizacyjnego są kierownicy Zakładów Młodego Lidera w ICHB PAN: dr hab. Agnieszka Fiszer, dr hab. Marta Olejniczak, dr Monika Piwecka i dr hab. Katarzyna Rolle. Szczegółowa informacja dotycząca programu wydarzenia zostanie przedstawiona wiosną 2022.

Skip to content