Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. W tym roku przyznano ok. 14 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Ze 173 wnioskodawców wyłoniono 69 laureatów, który otrzymali finansowanie na swoje pierwsze projekty badawcze. Przedstawicielem ICHB PAN w tym gronie jest Bartosz Nowak z Zakładu Biotechnologii Medycznej. Na realizację swojego projektu pt. „Badanie początkowych ścieżek patogenezy DRPLA w modelu ludzkich prekursorów neuronalnych” młody naukowiec otrzymał 166 100 zł.

W ramach projektu zostanie przebadana rzadka dziedziczna choroba neurologiczna – zanik jądra zębatego, jądra czerwiennego i jądra niskowzgórzowego (DRPLA), należąca do wspólnej grupy zaburzeń (tzw. choroby poliglutaminowe - poliQ). Dokładna ścieżka patogenezy tej choroby nie jest znana. Objawy DRPLA (m.in. ataksja, ruchy pląsawicze, demencja) różnią się w zależności od wieku wystąpienia choroby, a schorzenie nadal jest nieuleczalne. Celem projektu jest zbadanie początkowych ścieżek patogenezy w DRPLA przy wykorzystaniu modelu komórkowego prekursorów neuronalnych. Będzie to unikatowy model wygenerowany z linii indukowanych komórek macierzystych pozyskanej od pacjentów DRPLA.

Projekt przewiduje uzyskanie nowego modelu do badania patologii DRPLA, co pozwoli na możliwe najgłębsze wejście w pierwsze zaburzone szlaki w rozwoju choroby, dzięki wykorzystaniu typu komórek, których ta patologia głównie dotyczy. Ponieważ choroby poliQ mają w wielu aspektach podobną patogenezę, wykrycie pewnych nieprawidłowości w DRPLA może mieć szersze przełożenie i aspekt poznawczy także dla innych chorób neurodegeneracyjnych. Co więcej, otrzymany i scharakteryzowany model komórkowy będzie także bardzo użyteczny w testowaniu możliwych podejść terapeutycznych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-dziewiatego-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Rozstrzygnięcie dziewiątego konkursu w ramach programu Diamentowy Grant

12 sierpnia 2020