Wręczenie dyplomów doktorskich i immatrykulacja doktorantów (2023)

14 grudnia w Pałacu Działyńskich, siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu odbyła się uroczystość immatrykulacji nowych doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN) oraz wręczenia dyplomów doktorom wypromowanym w 2023 roku w Instytutach współtworzących PSD IPAN.

Do grona doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN zostały uroczyście przyjęte 24 osoby, które w roku 2023 wygrały otwarte, międzynarodowe konkursy na te stanowiska.

Dyplomy doktorskie w dyscyplinach nauki biologiczne i nauki chemiczne z rąk Dyrektor ICHB PAN, prof. Luizy Handschuh oraz Przewodniczącego Rady Naukowej ICHB PAN prof. Andrzeja Legockiego, otrzymało 18 osób:

 • Dr Natalia Bartyś
 • Dr Marcin Biesiada
 • Dr Katarzyna Biniek-Antosiak
 • Dr Kinga Ciechanowska
 • Dr Tomasz Jamruszka – wyróżnienie
 • Dr Aleksandra Jarmołowicz
 • Dr Paweł Joachimiak
 • Dr Alicja Komur – wyróżnienie
 • Dr Konrad Kuczyński – wyróżnienie
 • Dr Małgorzata Marszałek-Zeńczak – wyróżnienie
 • Dr Katarzyna Nowis
 • Dr Cezary Odrzygóźdź
 • Dr Magdalena Paluch
 • Dr Carolina Pereira Roxo – wyróżnienie
 • Dr Piotr Piasecki
 • Dr Agnieszka Szczepańska
 • Dr Łukasz Witucki
 • Dr Marta Wojnicka – wyróżnienie

Dyplom doktorski w dyscyplinie nauki fizyczne z rąk Dyrektora IFM PAN, prof. Zbigniewa Trybuły oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej IFM PAN, prof. Feliksa Stobieckiego otrzymała:

 • Dr inż. Sylwia Zięba

Dyplomy doktorskie w dyscyplinie nauk medycznych z rąk Wiceprezesa Oddziału PAN w Poznaniu, prof. Jerzego Kaczorowskiego, oraz Dyrektora IGC PAN, prof. Michała Witta otrzymały 2 osoby:

 • Dr Karolina Rassek – wyróżnienie
 • Dr Monika Drobna-Śledzińska – wyróżnienie

Dyplomy doktorskie w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo z rąk Dyrektora IGR PAN, prof. Pawła Krajewskiego, oraz Zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej IGR PAN, prof. Tomasza Pniewskiego, otrzymały 3 osoby:

 • Dr Dorota Jasińska
 • Dr Katarzyna Elżbieta Mikołajczak
 • Dr Paweł Barzyk

Podczas ceremonii nowo wypromowani doktorzy złożyli przysięgę doktorską, a nowo przyjęci doktoranci – ślubowanie doktorantów.

Skip to content