Wsparcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektu „REGIONAL COVID-HUB”…

Wsparcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektu „REGIONAL COVID-HUB” realizowanego przez ICHB PAN wraz z afiliowanym Poznańskim Centrum Superkomputero-Sieciowym ICHB PAN.

Projekt REGIONAL COVID-HUB to połączenie najnowszych narzędzi technologicznych oraz wiedzy z zakresu epidemiologii genomicznej. Został stworzony do walki z wciąż aktualnym zagrożeniem epidemicznym związanym z SARS-CoV-2 oraz rosnącą ilością zachorowań. W ramach projektu powstała platforma, która ma na celu nie tylko dostarczać aktualne i szczegółowe dane, ale również edukować i poszerzać wiedzę społeczeństwa w zakresie profilaktyki.

Na platformie znajdują się uporządkowane dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej w Wielkopolsce (z podziałem na powiaty oraz gminy), które umożliwiają analizę rozwoju pandemii. Bardzo ważną i interesującą jej częścią jest interaktywna mapa, ukazująca warianty występujące i dominujące na terenie województwa. Ponadto znajdują się na niej materiały audiowizualne, graficzne oraz scenariusze edukacyjne, z których mogą korzystać zarówno wykładowcy i nauczyciele, jak i studenci i uczniowie. Dzięki platformie możliwa będzie również komunikacja pomiędzy instytucjami, co pozwoli na stworzenie szczegółowej bazy danych, która umożliwi śledzenie rozwoju epidemii, a w przyszłości wykorzystać je do ulepszenia procedur chroniących przed pandemią.

O tym, jak ważne jest to przedsięwzięcie, świadczy fakt, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu w wysokości prawie 3 mln złotych z czego 2,4 mln złotych stanowi dofinansowanie z WRPO 2014+.

Projekt, jego cele i korzyści społeczne przedstawiono na konferencji prasowej, która odbyła się 3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja odbyła się z udziałem:

Ze strony ICHB PAN: prof. dr. hab. Marka Figlerowicza – dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, dr. Pawła Zmory – Kierownika Zakładu Wirusologii Molekularnej ICHB PAN, dr. hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego – zastępcy Pełnomocnika Dyrektora ICHB PAN ds. PCSS oraz mgr. inż. Tomasza Piontka – kierownika Pionu Zastosowań PCSS

Ze strony Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Pauliny Stochniałek – członka Zarządu oraz Czesława Kruczka – zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego.

Skip to content