Wyniki projektu naukowczyni ICHB uznane za wyróżniające

Zakończyła się realizacja projektu pt. „Eksploracja drugiej generacji analogów nukleotydów zawierających fosforosulfeno- lub fosforoselenoamidy jako nowe motywy strukturalne”. Projekt na etapie składania wniosków otrzymał ocenę wyróżniającą, realizowany przez dr Justynę Gołębiewską, a finansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu były wielowątkowe badania nad nieznanym wcześniej ugrupowaniem  P-S-N, które odkryła dr Justyna Gołębiewska podczas prac nad nowymi analogami nukleotydów. Projekt skupiał się na kilku podstawowych aspektach reakcji tworzenia analogów drugiej generacji zawierających ugrupowanie P-S-N, przede wszystkim na czynnikach utleniających oraz ich wpływie na efektywność tworzenia reaktywnych ugrupowań P-S-X. Badane były również mechanizmy reakcji oraz ich aspekty stereochemiczne. Wyniki badań przeprowadzonych w projekcie przyczynią się do poszerzenia wiedzy nie tylko w obszarze chemii bioorganicznej fosforu, w szczególności chemii analogów nukleotydów, ale także wiedzy o nieznanych jeszcze właściwościach biologicznych nukleotydów.

Skip to content