Zakończenie projektu dr hab. M. Łuczak

Zakończyła się realizacja projektu pt. „Poszukiwania molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek”. Projekt realizowany był przez prof. ICHB PAN dr hab. Magdalenę Łuczak, a finansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu była identyfikacja procesów i szlaków biologicznych zaangażowanych w rozwój miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek (CKD). W wyniku tej choroby dochodzi do gromadzenia we krwi toksycznych substancji, które w negatywny sposób wpływają na funkcjonowanie całego organizmu i prowadzą do rozwoju wielu schorzeń towarzyszących. Jednym z nich jest szybko postępująca miażdżyca oraz jej konsekwencje w postaci powikłań sercowo-naczyniowych.  W wyniku realizacji projektu po raz pierwszy scharakteryzowano proteom leukocytów pacjentów z CKD i wykazano deregulację białek zaangażowanych w różne fazy migracji leukocytów przez śródbłonek naczyń. Wykazano również, że w porównaniu do chorych na klasyczną chorobę sercowo-naczyniową profil lipidowy pacjentów z CKD charakteryzuje się wysoką unikalnością, co również do tej pory nie zostało przedstawione w literaturze. Uzyskane wyniki stanowiły rdzeń dysertacji doktorskiej mgr inż. Joanny Tracz i opublikowano je w formie czterech artykułów o zasięgu międzynarodowym.

Rezultaty projektu pozwalają wyznaczyć kierunki przyszłych badań, które powinny dotyczyć funkcjonalnych i mechanistycznych analiz procesów adhezji i migracji leukocytów oraz szczegółowej analizy „omicznej” subpopulacji leukocytów odgrywających szczególnie istotą rolę podczas rozwoju miażdżycy.

Skip to content