Zapraszamy do wysłuchania wykładu profesora Marka Figlerowicza

Zapraszamy do wysłuchania wykładu profesora Marka Figlerowicza, czł. koresp. PAN, dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu pt.:

“Nauka i Społeczeństwo wobec COVID-19”

Wykład odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 roku o godzinie 15.30, w sali Turkusowej Oddziału PAN w Poznaniu, w Pałacu Działyńskich. Możliwe będzie również śledzenie wykładu na kanale YouTube:  

Pandemie chorób zakaźnych nie są niczym nowym w dziejach ludzkości. W przeszłości występowały one wielokrotnie, prowadząc do śmierci wielu milionów ludzi, powszechnego przerażenia i poczucia bezsilności. Analogiczny efekt mogła przynieść pandemia COVID-19. Zasadniczym powodem, dla którego tak się nie stało jest osiągnięty w ostatnich latach wysoki poziom rozwoju nauki i technologii. To dzięki niemu, po raz pierwszy w historii, ludzkość nie musiała bezradnie przyglądać się bezmiarowi nieszczęść, lecz była w stanie przeciwstawić się pandemii już w momencie jej powstania.

O tym, że z powodu COVID-19 zmarło jak dotąd kilka, a nie kilkadziesiąt milionów ludzi zadecydowała powszechna diagnostyka, dostęp do respiratorów, szczepienia oraz globalne systemy informatyczne zdolne do śledzenia przebiegu pandemii i przewidywania kierunków jej dalszego rozwoju w skali całego świata. W tym kontekście szczególne ciekawe wydają się być reakcje znacznej części społeczeństwa, która neguje zarówno działania naukowców, jak i sam fakt istnienia pandemii.

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Skip to content