Zmiany w redakcji kwartalnika BioTechnologia

Z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpiły zmiany w zespole redakcyjnym kwartalnika BioTechnologia, wydawanego wspólnie przez ICHB PAN i Komitet Biotechnologii PAN. Nowym redaktorem naczelnym została dr hab. Edyta Kościańska, a funkcję zastępcy redaktora naczelnego objęła dr hab. Agata Świątkowska. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim i publikuje w trybie open access zarówno artykuły oryginalne jak i przeglądowe, w obszarze biotechnologii, biologii obliczeniowej i bionanotechnologii.

Nowym Paniom Redaktorkom życzymy powodzenia!

Jednocześnie chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania poprzedniemu zespołowi redakcyjnemu: dr hab. Agacie Tyczewskiej oraz prof. dr hab. Markowi Figlerowiczowi za dotychczasową, wieloletnią i pełną poświęcenia pracę, dzięki której kwartalnik BioTechnologia legitymuje się obecnie 70 punktami MNiSW oraz jest w trakcie procedury nadania współczynnika oddziaływania (Impact factor).

Serdecznie Dziękujemy!

Skip to content