127. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W środę, 16 marca odbyło się pierwsze w tym roku, 127. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN. Podobnie jak poprzednie posiedzenia i to odbyło się w formie hybrydowej. W części zamkniętej zostało przedstawione sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu, nadano nowe stopnie doktora, powołano promotorów prac doktorskich, a dziewięcioro doktorantów zaprezentowało przed Radą założenia przygotowywanych rozpraw. W części otwartej posiedzenia swoje osiągnięcia naukowe, w prezentacji pt. „Identyfikacja metabolomicznych i proteomicznych składników molekularnych związanych z chorobą nowotworową z wykorzystaniem technik spektrometrii mas”, przedstawiła dr Anna Wojakowska, która zamierza wnioskować o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego przez Radę Naukową ICHB PAN.

Skip to content