Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter
16 kwietnia 2021
Z przyjemnością informujemy, że w XVII edycji „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską” jedno z czterech równorzędnych wyróżnień w kategorii prac doktorskich przyznano rozprawie dr. Ireneusza
16 kwietnia 2021
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN zamierza uruchomić nowe zakłady naukowe w obszarze (1) biologii strukturalnej i (2) wirusologii molekularnej. W związku z tym poszukiwani są kandydaci na stanowiska kierowników. Ogłoszenia konkursowe
15 kwietnia 2021
Decyzją Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak (Kierownik Zakładu Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA) znalazła się w gronie tegorocznych stypendystek, otrzymując stypendium habilitacyjne. Oznacza to, że
08 kwietnia 2021
Informujemy, że Rada Naukowa ICHB PAN w dniu 7 kwietnia br. nadała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne pani dr Barbarze Uszczyńskiej-Ratajczak, kierującej Zakładem Biologii
02 kwietnia 2021
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 Dyrektor ICHB PAN powołał dwa nowe zakłady naukowe w Instytucie: * Zakład Biologii Obliczeniowej Niekodujqcego RNA - kierownik: dr Barbara Uszczyńska-Ratajczak
24 marca 2021
Dr Karolina Jarzyniak, Dr Joanna Banasiak, mgr inż. Tomasz Jamruszka, Dr Aleksandra Pawela, oraz Prof. Michał Jasiński wraz z kolegami z Czech i Szwajcarii są autorami artykułu” Early stages of